Forside / Blog / Autisme og parforhold / Partner til asperger og en videnskabelig undersøgelse

Partner til asperger og en videnskabelig undersøgelse

Skrevet af Marianne Merling, 16. marts 2017

Forskningsundersøgelse af partner til asperger og deres trivsel.

Kort resume af forskningsundersøgelse: Stress håndtering og modstandskraft: En undersøgelse af velbefindende for partner til aspeger.

I 2010-2011 iværksatte Dr Lisa Abel og Dr Vicki Bitsika en forskningsundersøgelse af de mentale helbredsmæssige følger for personer i ASF-NT parforhold. Et hundrede-og-toogtyve partnere (113 kvinder) besvarede spørgsmålene i undersøgelsens spørgeskema, og 17 deltagere gennemførte et interview.

Undersøgelsen viste, at partner til asperger oplevede et mildt-moderat niveau af angst og depression. Det fremgik, at træthed, mindsket modstandskraft og frugtløse anstrengelser for at håndtere situationer, gav signifikant stigning af angst og depression.

 

Partner til asperger er mindre sociale

Interviewbesvarelserne viste, at mange af partnerne havde oplevet en formindskelse, i mange tilfælde et ophør, af rekreative og/eller sociale aktiviteter siden begyndelsen af deres ASF-NT parforhold. Mange partnere rapporterede også, at de oplevede øgede symptomer på angst og depression siden påbegyndelsen af deres parforhold med AS-partneren.

Mange NT-partnere oplyste, at de var alene om ansvaret for at planlægge og træffe beslutninger i deres familie og/eller parforhold. NT-partnerne fortalte ligeledes om fravær af naturlig udveksling af kommunikation med deres ASF-partner. Lige som de fortalte om fravær af følelsesmæssigt indhold i kommunikationen med asperger. På grund af manglende forståelse og støtte fra omgivelserne rapporterede NT-partnerne derudover om vanskeligheder ved at tale med andre om de udfordringer og erfaringer, de havde i parforholdet.

 

Partner til asperger oplever en følelse af kontrol og restriktion

Generelt tegner der sig et mønster af restriktion og kontrol i partner til asperger på det sociale, følelsesmæssige, kognitive og kommunikationsmæssige område. På baggrund af deres asperger partneres natur virker det, som om de er nødt til at bevare denne adfærd for at undgå kriser. Mens denne kompenserende adfærd har til formål at håndtere dag-til-dag-udfordringer i parforholdet. Følgerne er på længere sigt, at NT-partnernes helbred og velbefindende påvirkes, sådan som det fremgår af besvarelserne med øget angst, depression og isolation.

Læs mere om højt fungerende asperger

 

Læs original teksten: Executive summary, by Dr Lisa Abel and Dr Vicki Bitsika

 

Få aktuelle nyheder om bøger og events, samt brugbare case-storys, som kan give dig nye muligheder i dit parforhold. Tilmeld dig mit nyhedsbrev